Spotkanie w sprawie Młynówki Królewskiej

W poniedziałek, 16 października 2017 r. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku znajdującej się przy ul. Urzędniczej 65 w Krakowie odbędzie się spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania części Młynówki Królewskiej (od ul. Rzecznej do al. Kijowskiej).

W pierwszej części zorganizowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie spotkania zaprezentowane zostaną efekty dotychczasowych działań na analizowanym obszarze, a następnie przedstawiony zostanie aktualny stan prawny tego miejsca (możliwości i ograniczenia projektowe wynikające z form własności nieruchomości). W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną przykładowe rozwiązania i formy zagospodarowania dla przedmiotowego terenu.

W drugiej części spotkania, podczas pracy w grupach, uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz przedstawienia własnych propozycji zagospodarowania Młynówki Królewskiej.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania części Młynówki Królewskiej można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.