Raport z konsultacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019”

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opublikował „Raport z konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019”
Konsultacje były prowadzone okresie od 22 listopada do 14 grudnia 2018 r.

Plik do pobrania:

–  „Raport z konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019”;

Załącznik do raportu.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.