Raport z konsultacji dot. dotacji dla szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa opublikował „Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków”.

Konsultacje były prowadzone okresie od 13 do 26 grudnia 2017 r.

Raport z konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji znajduje się TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.