Porozmawiajmy o mieście

Jak ma wyglądać Kraków za 30 lat? Co z przestrzenią pod przyszłymi estakadami kolejowymi między ul. Kopernika i Miodową? Jakie rozwiązania zaproponowali planiści dla terenu przy Szkole Podstawowej nr 56 przy ul. Aleksandra Fredry? Między innymi te kwestie są przedmiotem trwających w mieście konsultacji społecznych, do udziału w których zachęcamy mieszkańców.

W dyskusję o planowaniu przestrzeni miasta niezmiennie mogą angażować się wszyscy, którym zależy na zrównoważonym rozwoju miasta. Do 1 kwietnia można składać wnioski do opracowywanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”. Cały czas trwają konsultacje propozycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fredry szkoła” – dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami zaplanowano na 29 stycznia 2019 r., w Urzędzie Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala portretowa, początek spotkania o godz. 15.30). Równolegle – do końca lutego 2019 r. – trwa kolejny etap konsultacji społecznych, którego celem jest ocena przez mieszkańców Krakowa nagrodzonych i wyróżnionych koncepcji w konkursie pt. „Nowe życie pomiędzy estakadami” oraz wskazanie, która z czterech wizji powinna zostać zrealizowana i jakie elementy z pozostałych mogłyby zostać do niej dodatkowo włączone. Pod koniec stycznia ruszą konsultacje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi na temat Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022. Na osoby, które chciałyby nauczyć się jak pomysł przekuć pomysł w działanie oraz jak skutecznie brać udział w konsultacjach społecznych czeka z kolei szkolenie e-lerningowe.

Do tej pory wspieranie aktywnej dyskusji o Krakowie i potrzebach jego mieszkanek i mieszkańców było rolą Miejskie Centrum Dialogu. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Krakowa, jak również wdrożeniem do realizacji uchwały ujednolicającej konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi, od 2 stycznia 2019 r. Miejskie Centrum Dialogu będzie realizowało wszystkie dotychczasowe działania w ramach struktury nowo powołanego Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Mimo zmian, nadal aktywne pozostają strona internetowa: www.dialoguj.pl oraz fanpage na Facebooku. Miejskie Centrum Dialogu jest do dyspozycji mieszkańców podczas dyżurów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. W zależności od potrzeb i rezerwacji dyżury są wydłużane. Z sali konferencyjnej przy ul. Brackiej 10 można korzystać na dotychczasowych warunkach, po uprzednim jej zarezerwowaniu. Zapraszamy do dokonywania rezerwacji osobiście, jak również za pomocą maila lub telefonicznie. Niezmiennie pod numerem telefonu: 12 616 60 40 oraz adresem e-mail: dialoguj@um.krakow.pl – każda mieszkanka i mieszkaniec, którzy mają pomysł na zrealizowanie działania na rzecz Krakowa i krakowian znajdą wsparcie, wiedzę i narzędzia by pomóc je zrealizować.

Zapraszamy!

Fot. pixabay.com

Źródło:kraków.pl

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.