Konsultacje koncepcji zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie

Od końca października 2018 r. do 15 marca 2019 r. trwał prowadzony przez Wydział Rozwoju Miasta UMK kolejny etap  konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie, w którym mogli brać udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

W czwartek, 18 października 2018 r., rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny pn. „Nowe Życie pomiędzy estakadami” na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod przyszłymi estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie.

W konkursie zwyciężyło holenderskie biuro projektów Ton Venhoeven c.s. Architekten B.V. W konkursie nagrodzono i wyróżniono również autorów trzech innych koncepcji zagospodarowania tego terenu: NM architekci Zuzanna Szpocińska Warszawa, NM architekci Tomasz Marciniewicz Warszawa, Krzysztof Kamienobrodzki Warszawa, Jerzy Grochulski Warszawa, architektura krajobrazu: Grzegorz Rejniak; Miastopracownia Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Aleksandra Gryc, Ewa Szymczyk, Dorota Włodarczyk, Iga Kołodziej, Jacek Nawrocki; Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna Studio4SPACE.

Poszczególne koncepcje można zobaczyć klikając poniższe linki:

Z projektami można było zapoznać się też w ramach wystawy pokonkursowej prezentowanej w okresie od 3 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. w HistoryLandzie w budynku Starego Dworca PKP przy pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.

Wcześniej wystawę można było oglądać od 18 października do 2 listopada 2018 r. w hali D1 Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i od 20 do 29 listopada 2018 r.  w Muzeum Etnograficznym w Krakowie przy ul. Krakowskiej 46.

Wszystkie koncepcje przewidywały wiele zieleni i rożnych funkcji usługowych oraz powstanie poziomu głównego z placem targowym. Wynik konkursu nie oznacza jednak, że miasto będzie realizować zwycięski projekt.

Celem tego etapu konsultacji społecznych była ocena przez mieszkańców Krakowa nagrodzonych i wyróżnionych koncepcji oraz wskazanie, która z czterech koncepcji powinna zostać zrealizowana i jakie elementy z pozostałych mogłyby zostać do niej dodatkowo włączone.

W konsultacjach można było brać udział wypełniając ankietę internetową dostępną TUTAJ.

lub
osobiście składając wypełniony formularz konsultacyjny w Miejskim Centrum Dialogu (ul. Bracka 10, Kraków)

lub

wysyłając go pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków  z dopiskiem „Zagospodarowanie terenu pod estakadami” w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r.

Kolejnym etapem konsultacji będą zaplanowane na 2019 r. warsztaty projektowe, podczas których będą opracowywane projekty zagospodarowania terenów pod estakadami uwzględniające propozycje mieszkańców zgłoszone za pośrednictwem niniejszej ankiety i formularzy konsultacyjnych.

Plik do pobrania:

Raport z badania ankietowego – etap konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie

 

Aktualizacja 30.05.2019r.