Dofinansowanie spółek wodnych na terenie Krakowa – konsultacje społeczne

W okresie od 15 maja do 5 czerwca 2019 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu prowadził konsultacje społeczne w sprawie dofinansowania spółek wodnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach konsultacji przeprowadzono:

23 maja 2019 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 18.00 otwarte spotkanie z mieszkańcami i spółkami wodnymi działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) przy ul. Brackiej 10 – sala konferencyjna.

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w godz. 16.00–18.00 dyżur konsultacyjny w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) przy ul. Brackiej 10 – sala konferencyjna.

 

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne były:

• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl,

• w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, w okresie trwania konsultacji społecznych,

• w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, pokój nr 109 (I piętro), w okresie trwania konsultacji społecznych.

Uwagi, wnioski i propozycje można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do środy, 5 czerwca w następujący sposób:

• osobiście w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 lub w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2,

• poprzez wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „Konsultacje ws. dotacji dla spółek wodnych”,

• pocztą tradycyjną wysyłając na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków,

• podczas spotkania konsultacyjnego oraz dyżuru konsultacyjnego.

Załączniki: