Budowa drogi do planowanego Małopolskiego Centrum Nauki – konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w dniach 12 marca – 3 kwietnia 2020 roku prowadził będzie konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki.

Celem konsultacji jest zaprezentowanie dotychczas przygotowanego projektu drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki w Czyżynach, zebranie opinii oraz wypracowanie propozycji wariantów dla zamierzania inwestycyjnego.

Aby wyrazić swoją opinię należy w czasie trwania konsultacji:

  • wypełnić specjalny formularz konsultacyjny służący zadaniu pytań, zebraniu ogólnych wniosków i opinii odnośnie zamierzania inwestycyjnego.
  • wyrazić swoją opinię podczas dyżurów konsultacyjnych w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa. W dyżurach  wezmą przedstawiciele Zarządu Dróg, projektanta, a w razie konieczności przedstawiciel Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. Dyżury prawdopodobnie odbędą się pod koniec procesu konsultacyjnego. Informacje o szczegółach zostaną podane w późniejszym terminie i będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Przed przystąpieniem do projektowania układu drogowego, który ma służyć obsłudze komunikacyjnej projektowanego Małopolskiego Centrum Nauki (MCN) dokonano analizy istniejącego układu drogowego. W wyniku tej oceny uznano, że MCN może być podłączone do dróg publicznych jedynie poprzez ul. Stella Sawickiego. Połączenie nowego układu drogowego z ul. Bora-Komorowskiego odrzucono z następujących powodów.

Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, nie ma możliwości poprowadzenia nowej drogi po śladzie istniejącej drogi technologicznej. Wyjazd awaryjny z Muzeum Lotnictwa został przeznaczony tylko do wyjazdu ciężkich transportów pod nadzorem specjalistycznych firm transportowych. Nigdy nie był projektowany jako regularny wyjazd innych pojazdów, gdyż nie zostały zapewnione wszystkie parametry bezpieczeństwa przy stałym, a nie okazjonalnym korzystaniu z niego. Wyjazd techniczny znajduje się na końcu zjazdu z estakady, gdzie pojazdy osiągają już dużą prędkość i posiadają własny pas włączania. Pas ten kończy się w zasadzie na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza.

W celu wykonania wyjazdu z Małopolskiego Centrum Nauki na ul. Bora Komorowskiego należy nie tylko zbudować nową drogę, ale znacznie przebudować ul. Bora Komorowskiego w tym wykonać drugi pas włączania, a ten istniejący wydłużyć o taką samą długość, jaką ma obecnie, co w zasadzie jest jednoznaczne z budową czwartego pasa ruchu aż do przystanku autobusowego.

W ocenie ZDMK oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu nie ma żadnej formalnej, zgodnej z przepisami, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i zasadami przygotowania inwestycji, możliwości wykonania drogi obsługującej MCN od ul. Bora Komorowskiego. Niezależnie od większych nakładów finansowych (w stosunku do połączenia od strony ul. Stella-Sawickiego) wykonanie wyjazdu w formie jak opisanej wyżej przyniesie próby zmiany pasa ruchu i wykonywanie manewru zawracania na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza co jest skrajnie niebezpieczne przy prędkościach osiąganych na ul. Bora Komorowskiego. Reszta pojazdów będzie wykonywać manewr zawracania na skrzyżowaniu z ul. Wiślicką, która to relacja obecnie nie jest dopuszczona, a pas do skrętu w lewo, który będzie wykorzystywany do tego celu operuje na granicy przepustowości. Sytuacja ruchowa zostanie więc drastycznie pogorszona.

Rozważano również podłączenie nowego układu drogowego do ul. Bora Komorowskiego w innym miejscu niż wyjazd technologiczny. Alternatywą jest wykonanie podłączenia w formie czwartego wlotu na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza. To rozwiązanie wiąże się z jeszcze większym zakresem inwestycyjnym i znacznymi nakładami finansowymi. Taka obsługa wymagać będzie wykonania korekt zarówno geometrii skrzyżowania, powiązania wysokościowego jak i obsługi komunikacji zbiorowej.

 

W zakresie kierowanych wniosków w sprawie wydłużenia lub zawieszenia konsultacji społecznych Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że nie może wydłużyć tego procesu ze względu na plan prac nad przygotowaniem projektu, do których jesteśmy zobligowani. Terminy prac muszą być skoordynowane z planowanym oddaniem do użytkowania inwestycji – Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. By uzyskać na początku 2021 r. niezbędną w dalszym planie projektowania decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) projektant musi otrzymać nasze wytyczne (w tym te płynące z konsultacji) do 15 kwietnia br. (środa).

Niestety, nic nie wskazuje na to, by zorganizowanie zakładanych wcześniej bezpośrednich spotkań było możliwe, nie tylko do świąt Wielkanocnych ale w ogóle w kwietniu. W tej sytuacji przeniesienie konsultacji społecznych lub ich wydłużenie jest niemożliwe.

Opinie zebrane w formularzu ankiety zostaną uwzględnione w raporcie z konsultacji społecznych. Natomiast na pytania zadane do 27 marca br. zostaną udzielone odpowiedzi. Zostaną one umieszczone na stronie www.razemwdialogu.pl w możliwie najkrótszym czasie i przed zakończeniem konsultacji społecznych.

Wypowiedziane opinie i pytania zadane w formularzach zostaną potraktowane tak samo, jak gdyby były one zebrane podczas warsztatów partycypacyjnych i dyżurów z ekspertami.

 

Źródło: krakow.pl