Budowa drogi do planowanego Małopolskiego Centrum Nauki – konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w okresie od 12 marca do 3 kwietnia 2020 r. prowadził konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki.

Celem konsultacji było zaprezentowanie dotychczas przygotowanego projektu drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki w Czyżynach, zebranie opinii oraz wypracowanie propozycji wariantów dla zamierzania inwestycyjnego.

Aby wyrazić swoją opinię należało w czasie trwania konsultacji:

  • wypełnić specjalny formularz konsultacyjny służący zadaniu pytań, zebraniu ogólnych wniosków i opinii odnośnie zamierzania inwestycyjnego.

Opis inwestycji

Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, nie ma możliwości poprowadzenia nowej drogi po śladzie istniejącej drogi technologicznej. Wyjazd awaryjny z Muzeum Lotnictwa został przeznaczony tylko do wyjazdu ciężkich transportów pod nadzorem specjalistycznych firm transportowych. Nigdy nie był projektowany jako regularny wyjazd innych pojazdów, gdyż nie zostały zapewnione wszystkie parametry bezpieczeństwa przy stałym, a nie okazjonalnym korzystaniu z niego. Wyjazd techniczny znajduje się na końcu zjazdu z estakady, gdzie pojazdy osiągają już dużą prędkość i posiadają własny pas włączania. Pas ten kończy się w zasadzie na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza.

W celu wykonania wyjazdu z Małopolskiego Centrum Nauki na ul. Bora Komorowskiego należy nie tylko zbudować nową drogę, ale znacznie przebudować ul. Bora Komorowskiego w tym wykonać drugi pas włączania, a ten istniejący wydłużyć o taką samą długość, jaką ma obecnie, co w zasadzie jest jednoznaczne z budową czwartego pasa ruchu aż do przystanku autobusowego.

W ocenie ZDMK oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu nie ma żadnej formalnej, zgodnej z przepisami, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i zasadami przygotowania inwestycji, możliwości wykonania drogi obsługującej MCN od ul. Bora Komorowskiego. Niezależnie od większych nakładów finansowych (w stosunku do połączenia od strony ul. Stella-Sawickiego) wykonanie wyjazdu w formie jak opisanej wyżej przyniesie próby zmiany pasa ruchu i wykonywanie manewru zawracania na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza co jest skrajnie niebezpieczne przy prędkościach osiąganych na ul. Bora Komorowskiego. Reszta pojazdów będzie wykonywać manewr zawracania na skrzyżowaniu z ul. Wiślicką, która to relacja obecnie nie jest dopuszczona, a pas do skrętu w lewo, który będzie wykorzystywany do tego celu operuje na granicy przepustowości. Sytuacja ruchowa zostanie więc drastycznie pogorszona.

Rozważano również podłączenie nowego układu drogowego do ul. Bora Komorowskiego w innym miejscu niż wyjazd technologiczny. Alternatywą jest wykonanie podłączenia w formie czwartego wlotu na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza. To rozwiązanie wiąże się z jeszcze większym zakresem inwestycyjnym i znacznymi nakładami finansowymi. Taka obsługa wymagać będzie wykonania korekt zarówno geometrii skrzyżowania, powiązania wysokościowego jak i obsługi komunikacji zbiorowej.

 

W zakresie kierowanych wniosków w sprawie wydłużenia lub zawieszenia konsultacji społecznych Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że nie mógł wydłużyć tego procesu ze względu na plan prac nad przygotowaniem projektu, do których jest zobligowany. Terminy prac muszą być skoordynowane z planowanym oddaniem do użytkowania inwestycji – Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. By uzyskać na początku 2021 r. niezbędną w dalszym planie projektowania decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) projektant musi otrzymać od ZDMK wytyczne (w tym te płynące z konsultacji) do 15 kwietnia 2020 r.

Sytuacja epidemiczna spowodowała, że nic nie wskazuje na to, by zorganizowanie zakładanych wcześniej bezpośrednich spotkań konsultacyjnych było możliwe, nie tylko do świąt Wielkanocnych ale w ogóle w kwietniu. W tej sytuacji przeniesienie konsultacji społecznych lub ich wydłużenie okazało się niemożliwe.

Opinie zebrane za pośrednictwem formularzu ankiety zostaną uwzględnione w raporcie z konsultacji społecznych. Natomiast na pytania zadane do 27 marca br. miały zostać udzielone odpowiedzi na stronie www.razemwdialogu.pl .

Zgłoszone opinie i pytania zadane w formularzach zostały potraktowane tak samo, jak gdyby były one zebrane podczas warsztatów partycypacyjnych i dyżurów z ekspertami.

Plik do pobrania

 

Źródło: krakow.pl