Konsultacje społeczne

Październik 18 2018

Konsultacje stawek dotacji

Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w trwających od 18 do 31 października 2018 r. konsultacjach projektu […]

Czytaj więcej
Październik 16 2018

Konsultacje założeń do otwartych konkursów na zadania jednoroczne na rok 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Od 16 do 30 października 2018 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK zaprasza do udziału w konsultacjach […]

Czytaj więcej
Październik 15 2018

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Wieloletniego Program […]

Czytaj więcej
Październik 10 2018

III etap konsultacji w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2021

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze zdrowia psychicznego do udziału w III etapie […]

Czytaj więcej
Październik 09 2018

„Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.: „Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta […]

Czytaj więcej
Październik 05 2018

Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” – projekt

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze zdrowia publicznego do […]

Czytaj więcej