Konsultacje społeczne

Listopad 28 2019

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., art. […]

Czytaj więcej
Listopad 15 2019

Konsultacje w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa i wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 […]

Czytaj więcej
Czerwiec 17 2019

Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie – konsultacje społeczne wokół zagadnień związanych z powstającym muzeum

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących powstawania Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. […]

Czytaj więcej
Październik 23 2018

„Skateparki w każdej dzielnicy”- cykl spotkań konsultacyjnych

Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z Miejskim Centrum Dialogu zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustanowienia programu „Skateparki w […]

Czytaj więcej
Luty 05 2016

Forum na Rzecz Czystego Powietrza

W czwartek, 4 lutego 2016 r., o godzinie 18.00, w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10 w […]

Czytaj więcej
Lipiec 16 2010

Planowanie przestrzenne Krakowa

W tym dziale znajdują się informacje na temat aktualnie sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach Miasta Krakowa. Zamieszczone są […]

Czytaj więcej