Konsultacje nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje planowane są od 25 maja do 19 czerwca 2020 r., a ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

1) skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych UMK  i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od 25 maja do 19 czerwca br. naprzemiennie
w godz. 8.00-11.00 oraz w godz. 12.00-15.00, zgodnie z załączonym harmonogramem spotkań;

2) przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2020r.
w następujący sposób:
– przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
– przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2020”,
– dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (urna w holu).

Więcej informacji zostanie opublikowane niebawem w serwisie www.dialoguj.pl .

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.