Konsultacje dot. godzin pracy krakowskich aptek na lata 2018-2020

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych odnośnie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018-2020.

Projekt uchwały realizuje postanowienia art. 94 ust 2 Ustawy z dnia 9 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.), zgodnie z którym rada powiatu określa w drodze uchwały rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. Zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 1 ww. Ustawy, powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Przygotowany projekt uchwały zakłada obowiązywanie jej regulacji na okres trzech lat, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020. Do projektu uchwały opracowane zostały dwa załączniki z wykazami aptek. Załącznik nr 1 zawiera wykaz aptek ogólnodostępnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa (z wyłączeniem aptek całodobowych), wraz  z adresami i godzinami pracy aptek w poszczególne dni tygodnia, w tym w dniach zwyczajowo przedświątecznych (Wielka Sobota, Wigilia Bożego Narodzenia i Sylwester). Załącznik nr 2 zawiera wykaz aptek działających w systemie całodobowym, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych.

Konsultacje trwają od 13 do 27 października 2017 r.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych odnośnie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018-2020 można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.