Budowa Centrum Muzyki w Krakowie – ogłoszenie o konsultacjach

Urząd Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że 2 listopada 2020 r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące budowy Centrum Muzyki w Krakowie, które będą prowadzone przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu. Konsultacje potrwają do 29 stycznia 2021 roku.

Konsultacje społeczne prowadzone będą na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z uchwałą nr XLV/1243/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy na terenie Krakowa Centrum Muzyki.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.