465
465
465
17 września 2019

Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie- interdyscyplinarne dyżury ekspertów

Zapraszamy do udziału w cyklu interdyscyplinarnych dyżurów ekspertów, podczas których mieszkańcy będą mieli możliwość skonsultowania uwag, opinii dotyczących konsultacji […]

Czytaj więcej
13 września 2019

Spotkanie dotyczące formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, iż w poniedziałek, 30 września 2019 r. o godz. 17.00 w Muzeum […]

Czytaj więcej
13 września 2019

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy […]

Czytaj więcej
13 września 2019

Spotkanie konsultacyjne dot. powstawania Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow

W poniedziałek, 16 września 2019 r. w Muzeum Podgórza przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 / ul. Limanowskiego 51 w […]

Czytaj więcej