465
465
15 marca 2019

“Strzelnica – Sikornik” – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Strzelnica – Sikornik” wraz z prognozą oddziaływania […]

Czytaj więcej
13 marca 2019

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa – raport z konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu Budżetu […]

Czytaj więcej
11 marca 2019

Złóż postulat w sprawie Wesołej

Do środy, 20 marca czekamy na pisemnie postulaty do przedstawionych na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami propozycji ustaleń miejscowego planu […]

Czytaj więcej
07 marca 2019

Inicjatywa lokalna – nabór wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej. Na podstawie § 7 pkt 2 Zarządzenia nr 207/2018 Prezydenta Miasta […]

Czytaj więcej