465
465
465
17 czerwca 2019

Centrum Obywatelskie Nowa Huta – spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na pierwsze ze spotkań konsultacyjnych dotyczące dotyczących opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Huta. Spotkanie odbędzie się 18 […]

Czytaj więcej
14 czerwca 2019

“Rejon ulicy Przewóz” – ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14 czerwca 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego […]

Czytaj więcej
13 czerwca 2019

Parametry budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących parametrów budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy […]

Czytaj więcej
10 czerwca 2019

Dodatkowe spotkanie w sprawie obszaru “Osiedle Podwawelskie”

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w okresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu trwającego od 10 czerwca […]

Czytaj więcej