465
465
03 lipca 2020

“Wesoła – rejon ulicy Kopernika” – wyłożenie planu

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Wesoła – rejon ulicy Kopernika” wraz z prognozą oddziaływania na […]

Czytaj więcej
03 lipca 2020

“Widok” – wyłożenie planu

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Widok” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. […]

Czytaj więcej
03 lipca 2020

“Dąbie” – wyłożenie planu

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Dąbie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. […]

Czytaj więcej
03 lipca 2020

“Bronowice – Rejon Koncentracji Usług” – dyskusja publiczna

W poniedziałek, 6 lipca 2020 r., o godz. 16:00 w Sali Obrad im. Franciszka Maryewskiego w Urzędzie Miasta Krakowa […]

Czytaj więcej