465
465
465
20 listopada 2020

“Mydlniki” – wyłożenie projektu planu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Mydlniki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną […]

Czytaj więcej
19 listopada 2020

Ogłoszono konkurs na „Centrum Wielokulturowe”

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkurs ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na […]

Czytaj więcej
17 listopada 2020

Raporty z konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków i Kraków – Sidzina

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa opublikował raporty z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i […]

Czytaj więcej
17 listopada 2020

Ostatnie dni konsultacji w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz nowej koncepcji wypracowywania projektów o charakterze ogólnomiejskim

Przypominamy, że jeszcze do 20 listopada 2020 r. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu […]

Czytaj więcej