465
465
18 kwietnia 2018

Trwa weryfikacja zgłoszonych zadań w tegorocznej edycji BO

Informujemy, że zadania zgłoszone w budżecie obywatelskim miasta Krakowa, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną przekazywane są obecnie do jednostek […]

Czytaj więcej
16 kwietnia 2018

Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

W związku z opracowywaniem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019 – 2021, Miejski […]

Czytaj więcej
16 kwietnia 2018

Konsultacje Programu Wspierania Rodziny

W związku z opracowywaniem Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza […]

Czytaj więcej
16 kwietnia 2018

Raport z konsultacji dot. ustanowienia zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny”

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opublikował „Raport z konsultacji z Krakowską Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i […]

Czytaj więcej