465
465
465
11 października 2019

Co pod estakadą kolejową? – prezentacja wyników warsztatów

Urząd Miasta Krakowa zaprasza na prezentację wyników warsztatów partycypacyjnych dotyczących możliwości zagospodarowania obszaru pod budowaną obecnie estakadą kolejową między […]

Czytaj więcej
09 października 2019

Park kulturowy Nowa Huta – spotkanie informacyjne

Zakończone zostały prace nad przygotowaniem projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez […]

Czytaj więcej
04 października 2019

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa – Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w […]

Czytaj więcej
01 października 2019

Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

Gmina Miejska Kraków, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa, ogłasza nabór projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Miejskiego […]

Czytaj więcej