Złóż postulat w sprawie Wesołej

Do środy, 20 marca czekamy na pisemnie postulaty do przedstawionych na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami propozycji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. Można je składać w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego, przy ul. Sarego 4 na dzienniku podawczym, pocztą tradycyjną na adres Wydziału lub pocztą elektroniczną na adres: bp.umk@um.krakow.pl.

Przypomnijmy, blisko 100 osób wzięło udział w drugim spotkaniu konsultacyjnym, którego tematem była prezentacja koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. Projekt dokumentu, nad którym prace trwają od ubiegłego roku, zakłada m.in. powstanie placu miejskiego i ogrodów renesansowych, ścieżki rowerowej łączącej centrum z Grzegórzkami, a przede wszystkim dużego terenu zarezerwowanego pod zieleń parkową i rekreację.

Powierzchnia planu to blisko 50 hektarów w centrum miasta cennych pod względem historycznym, kulturowym i urbanistycznym. Obszar ten znajduje się w okolicy terenu wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, stanowi również część obszaru uznanego za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”. Sporządzany plan ma zapewnić pełną ochronę, szczególnie istotną w kontekście przeniesienia Szpitala Uniwersyteckiego do nowej siedziby w Prokocimiu.

Rada Miasta w grudniu 2017 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu. Mieszkańcy mogli składać wnioski do planu do 29 marca 2018 r. – w tym terminie wpłynęło ich 12. W grudniu ubiegłego roku odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami, na którym miejscy planiści zaprezentowali wstępny pomysł na MPZP. – Wiemy, że to niezwykle cenny obszar, dlatego poszerzamy udział mieszkańców w tworzeniu tego dokumentu już na etapie tworzenia wstępnej koncepcji. Uwagi krakowian są niezwykle cenne i wyznaczają kierunek naszej dalszej pracy – mówiła Bożena Kaczmarska-Michniak, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego UMK.

Na ubiegłorocznym spotkaniu mieszkańcy zgłosili 20 uwag, z których większość została uwzględniona i wprowadzona do aktualnej koncepcji planu. Jej założenia prezentował Marceli Łasocha – główny projektant planu. Miejscy planiści proponują utrzymanie gabarytów i ochronę zabytkowej zabudowy, szczególnie wzdłuż ulicy Kopernika, a także zachowanie usługowego charakteru ulic: Kopernika, Grzegórzeckiej oraz Lubicz. Wzdłuż ulic Lubicz i Grzegórzeckiej dopuszczalna wysokość zabudowy usługowej wyniesie między 16 a 24 metry. Wśród przyjętych założeń znalazło się także zachowanie zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Blich, Kołłątaja, Sołtyka, Bujwida i Żółkiewskiego. To co zapewne najbardziej cieszy mieszkańców to więcej terenów zielonych. Zieleń będzie się ciągnąć od Ogrodu Botanicznego w stronę ulicy Blich. Przy Ogrodzie Botanicznym zaplanowano z kolei duży teren z przeznaczeniem na sport i rekreację. Powiększony – względem poprzedniej propozycji urzędników – został teren ogrodu renesansowego, a planowany plac miejski przesunięto w kierunku południowym.

Mieszkańcy pytali o to, kiedy miasto kupi i w jaki sposób zagospodaruje budynki, które już w tym roku opuści Szpital Uniwersytecki. – Chcemy nabyć budynki, które zwolni Szpital Uniwersytecki. Doszliśmy do porozumienia w kwestiach finansowych i w wieloletniej Prognozie Finansowej przewidzieliśmy na ten cel 280 mln zł. Przygotowywany jest projekt umowy, która będzie podstawą do przeniesienia własności tego terenu na rzecz Gminy Miejskiej Kraków – powiedział Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju. Dodał także, że po ustaleniu terminów wydania poszczególnych części nieruchomości miastu, obiekty te będą zagospodarowane na cele miejskie (mogą tam znaleźć swoje siedziby m.in. muzea czy galerie), a do dyskusji o ich funkcjach zostaną zaproszeni mieszkańcy.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu, do dnia 20 marca 2019 r. można składać pisemnie postulaty do przedstawionych propozycji ustaleń projektu planu, w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków na dzienniku podawczym, pocztą tradycyjną na adres Wydziału lub pocztą elektroniczną na adres: bp.umk@um.krakow.pl .

 

Koncepcja zagospodarowania terenu / projekt planu [pdf]

 

 

Źródło: Magiczny Kraków/www.krakow.pl

Fot. Joanna Korta

 

 

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.