Zespół Dialogu Międzypokoleniowego

zespol malyZespół Dialogu Międzypokoleniowego – tak nazywa się projekt, który tworzą wspólnie mieszkańcy Krakowa. Powstał na początku 2016 roku z inicjatywy 90-letniego krakowianina Zbigniewa Miksztala, który jak sam o sobie mówi, jest inżynierem z duszą humanisty.

Zbigniew Miksztal to inżynier, społecznik, współtwórca Klubu Agora i koordynator Bractwa Mądrości Życiowej, a także pomysłodawca i inicjator powstania Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego. Co się kryje pod tą ostatnią nazwą? Najkrócej rzecz ujmując, przekonanie, że na wyzwania współczesnego świata, takie jak starzenie się społeczeństw i otaczający nas zewsząd zalew informacji związany z rozwojem nowych technologii, odpowiedzi i rozwiązań warto poszukiwać wspólnie – dialog międzypokoleniowy to doskonały sposób, by spojrzeć na problemy z różnych perspektyw. Młodzi mogą pomóc starszym rozwiązywać trudne problemy życiowe, a seniorzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem i mądrością życiową. Inicjatywa zyskała poparcie Miejskiego Centrum Dialogu i doradcy Prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej Anny Okońskiej-Walkowicz. Projekt ma otwartą formułę, więc w każdej chwili można do niego dołączyć.

Obecnie Zespół Dialogu Międzypokoleniowego pracuje nad Moim Projektem na Życie (MPŻ), który został opracowany przez Zbigniewa Miksztala, Wioletę Wąż i Pawła Kozę.

1) 3 kwietnia 2018 r. Sens decyzji- Czy warto o tym myśleć?
2) 17 kwietnia 2018 r. Mądrość dążeń człowieka Nowa wersja 1-go rozdziału MPŻ
3) 15 maj 2018 r. Dialog wymiana poglądów na temat 1-go rozdziału MPŻ
4) 29 maj 2018 r. Mądrość poglądów o świecie Nowa wersja 2-go rozdziału MPŻ
5) 12 czerwiec 2018 r. Dialog wymiana poglądów na temat 2-go rozdziału MPŻ – spotkanie odwołane
6) 19 czerwiec 2018 r. Mądrość poglądów o człowieku Nowa wersja 3-go rozdziału MPŻ – spotkanie odwołane
7) 10 lipiec 2018 r. Dialog wymiana poglądów na temat 3-go rozdziału MPŻ
8) 24 lipiec 2018 r. Mądrość projektowania przyszłości Nowa wersja 4-go rozdziału MPŻ
9) 7 sierpień 2018 r. Dialog wymiana poglądów na temat 4-go rozdziału MPŻ

Od 21 sierpnia 2018 r. program spotkań Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego został zaktualizowany. Zmiany wynikają z przeprowadzonych rozmów w dniu 26 czerwca 2018 r. z Prof. Piotrem Czają Przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH i jest szerzej opisana w Przedmowie do Podręcznika Mądrości Życiowej. Treść rozdziałów: wstępnego “0.Problemy ogólne wprowadzające”, oraz rozdziału pierwszego “1. Mądrość dążeń człowieka” Mojego Projektu na Życie (MPŻ) zostały opublikowane na stronie internetowej bractwowiedzyzyciowej.pl.

Zgodnie sugestią Prof. Czai, AGH może objąć swoim patronatem Podręcznik Mądrości Życiowej, jeżeli ten podręcznik zostanie wydany z okazji stulecia AGH. Dlatego zespół uznał, że będziemy opracowywać równocześnie Podręcznik Mądrości Życiowej i Mój Projekt na Życie nadając pierwszeństwo Podręcznikowi  Mądrości Życie.

Terminy wraz z tematami kolejnych spotkań:

1) 21 sierpnia 2018 r. dyskusja i ocena listu intencyjnego do władz AGH

2) 04 września 2018 r. dyskusja i ocena strony tytułowej i przedmowy Podręcznika Mądrości Życiowej

3) 18 września 2018 r. dyskusja i ocena projektu spisu treści Podręcznika PMŻ

4) 02 października 2018 r. przedstawienie drugiego rozdziału PMŻ Mądrość poglądów o świecie

5) 16 października 2018 r. dyskusja i ocena drugiego rozdziału PMŻ Mądrość poglądów o świecie

6) 30 października 2018 r. przedstawienie trzeciego rozdziału PMŻ Mądrość poglądów o człowieku

7) 13. listopad 2018 r. dyskusja i ocena trzeciego rozdziału PMŻ Mądrość poglądów o człowieku

8 )27 listopad 2018 r. przedstawienie czwartego rozdziału PMŻ Mądrość projektowania przyszłości

9) 11 grudzień 2018 r. dyskusja i ocena czwartego rozdziału PMŻ Mądrość projektowania przyszłości

Spotkania mają charakter otwarty i odbywają się w wybrane wtorki w godzinach 16:00 do 18:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10 w Krakowie. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 12 616 60 40.

Zapraszamy!

 

Na podstawie informacji z Magicznego Krakowa.