Wyniki konsultacji dotyczących nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania.
Od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 3 lipca 2018 r. wyłożony został do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków projekt nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, stanowiący załącznik do uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania.
Czas trwania konsultacji wynikał z uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r.
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania pisemnych opinii do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, stanowiącego załącznik do uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. Dopuszczona została również możliwość składania opinii i wniosków, o których mowa powyżej w formie elektronicznej na adres e-mail Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.
Załącznik do uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. został wyłożony w Kancelarii Magistratu, plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”, Strony Internetowej „Miejskiego Centrum Dialogu”.
W dniu 20 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 zostało zorganizowane otwarte spotkanie konsultacyjne zgodnie z zapisami uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. Na przedmiotowe spotkanie nie przybyli mieszkańcy.
Zgodnie z § 2 pkt 2 i 3 uchwały nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania, do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice nie wpłynęły opinie i wnioski mieszkańców.
Ponadto w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice opinię pozytywną wydała Rada Dzielnicy VI Bronowice – uchwała nr LII/388/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.