Wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków oraz w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków-Sidzina

Przedmiotem konsultacji będą projekty uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków oraz w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków -Sidzina, (tj. aglomeracji o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1) ustawy Prawo wodne).

Aglomeracja w rozumieniu ustawy Prawo wodne to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

Aglomerację wyznacza w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, Rada Miasta Krakowa.

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

Konsultacje rozpoczną się w pierwszej połowie października 2020 r.

W ramach konsultacji zorganizowane zostanie otwarte spotkanie z mieszkańcami w trybie online, ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Dodatkowo odbędą się dyżury telefoniczne eksperta.

Konsultowane projekty uchwał wraz z załącznikami oraz formularzem konsultacyjnym.
W okresie trwania konsultacji dostępne będą na:

  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, dialoguj.pl
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/,
  • na stronie internetowej: ngo.krakow.pl,
  • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krakowa, Aleja Powstania Warszawskiego 10 Wydział Gospodarki Komunalnej (9 piętro, pok. 917).

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.