“Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022” – wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji z organizacjami pozarządowymi, które dotyczyły nowego “Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022″. Projekt został zrealizowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych i Federację Małopolska Pozarządowa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych. Zadanie publiczne zostało współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.
Podsumowania wszystkich 10 spotkań można pobrać poniżej:

 1. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury i sztuki
 2. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych działających w obszarze działań: pomoc społeczna, osoby z niepełnosprawnościami
 3. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów
 4. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych działających w obszarze przestrzeni, rewitalizacji i Nowej Huty
 5. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu, zdrowia, profilaktyki
 6. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych działających w obszarze dzieci i młodzież, edukacja
 7. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych działających w obszarze działań antydyskryminacyjnych, ochrony praw mniejszości, migrantów, praw kobiet, praw człowieka
 8. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych „Polityka lokalowa i zasady korzystania z mienia gminy w Krakowie”
 9. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych dotyczącego roli samorządu w rozwijaniu współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi
 10. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych do tej pory nie współpracujących z UMK
 11. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.