“Strzelnica – Sikornik” – dyskusja publiczna

W czwartek, 2 sierpnia 2018 r., o godz. 15.00 w Sali Portretowej w Urzędzie Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Strzelnica – Sikornik”.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją dostępny jest do wglądu w dniach od 19 lipca do 17 sierpnia 2018 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
– wtorki, środy, czwartki i piątki: 9:00 – 11:00
– poniedziałki: 13:30 – 15:30.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru “Strzelnica – Sikornik” można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.