Konsultacje zaktualizowanego programu „Bezpieczny Kraków”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkich mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XL/299/1999 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. przyjmującej Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”.

Uchwała wprowadzająca Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” funkcjonuje przeszło 17 lat i niezbędnym stało się dostosowanie zapisów Programu do obecnych uwarunkowań dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości Miasta.

Zaktualizowany program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” będzie miał za zadanie utrzymać wypracowany przez lata, wysoki poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkich sprostać wyzwaniom, jakie stawia rozwój społeczeństwa, infrastruktury oraz technologii, które niosą za sobą również negatywne konsekwencje w postaci nowych rodzajów zagrożeń i przestępstw.

Konsultacje trwają od 7 do 22 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.