Realizacja wniosków w trybie inicjatywy lokalnej wobec sytuacji związanej z chorobą COVID-19

Realizacja wniosków w trybie inicjatywy lokalnej wobec sytuacji związanej z chorobą COVID-19

Mając na uwadze aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem płynącym z rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że wnioski składne w trybie inicjatywy lokalnej weryfikowane są w oparciu o zalecenia rządowe, zwłaszcza w kontekście ewentualnego fizycznego udziału mieszkańców w realizacji inicjatyw:
*Wnioski, które w swej specyfikacji nie będą stały w sprzeczności z zaleceniami rządowymi będą przyjmowane i realizowane zgodnie Kodeksem Postępowania Administracyjnego,
*Wnioski, które w swej specyfikacji będą angażowały fizyczny udział mieszkańców jako wkład pracy społecznej nie będą realizowane do momentu ustania przestanek związanych z zagrożeniem płynącym ze strony COVID-19.

Wnioski można składać:
1. Tradycyjnie za pomocą operatora pocztowego,
2. Poprzez Platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego,
3. W siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 wrzucając wniosek w kopercie do odpowiednio przygotowanej do tego celu urny znajdującej się na portierni.

UWAGA: Załącznikiem obowiązkowym do wniosku składanego w trybie inicjatywy lokalnej jest lista poparcia. Z uwagi na obecne zalecenia dotyczące ograniczania kontaktów prosimy każdego wnioskodawcę o indywidualne rozważenie złożenia wniosku w terminie późniejszym, po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

 

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.