Raport z konsultacji w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych opublikowało „Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie Projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 w trybie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r.”
Konsultacje, w których mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, były prowadzone okresie od 15 do 30 października 2018 r.

Plik do pobrania:

  1. Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie Projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 w trybie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r.
  2. Załącznik nr 1 do raportu – Propozycje zmian w projekcie Wieloletniego Programu zgłoszone poprzez formularze konsultacyjne
  3. Załącznik nr 2 do raportu – Raport z konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi zorganizowanych w celu wypracowanie kierunków współpracy i propozycji zadań do Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022
  4. Załącznik nr 3 do raportu – Lista organizacji, które wzięły udział w procesie tworzenia Założeń do Wieloletniego programu Współpracy 2019-2022.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji znajduje się TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.