Raport z konsultacji „Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa opublikował „Raport końcowy z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach sporządzania >>Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030<<”.

Konsultacje były prowadzone w okresie od 11 września do 19 października 2018 r.

Raport końcowy z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach sporządzania „Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

Załącznik nr 1 – treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych

Załącznik nr 2 – formularz konsultacyjny

Załącznik nr 3 – Uchwała nr 20/2018/III KRDPP/48 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie opinii do projektu dokumentu pn. „Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

Załącznik nr 4 – Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych wraz z ich rozpatrzeniem

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.