Raport z konsultacji dot. pomocy repatriantom

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa opublikował „Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Krakowską Radą Pożytku Publicznego w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa”.

Konsultacje były prowadzone w okresie 10 do 25 lipca 2017 r.

Raport z konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji znajduje się TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.