Raport z konsultacji dot. dotacji dla przedszkoli, szkół z oddziałami przedszkolnymi i punktów przedszkolnych

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa opublikował „Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych”.

Konsultacje były prowadzone okresie od 13 do 26 grudnia 2017 r.

Raport z konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji znajduje się TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.