Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022 – ostatni- telefoniczny dyżur konsultacyjny

W ramach konsultacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022 zapraszamy na telefoniczny dyżur konsultacyjny, który odbędzie się w piątek, 22 maja 2020 r. w godzinach 10:00-13:00 pod numerami telefonów: 12 616 53 32 oraz 601 802 114.

Trwające konsultacje społeczne mają na celu uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1590), będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi mogą zgłaszać organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się organizowaniem pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Termin konsultacji: od 7 do 29 maja 2020 r.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.