Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W dniu 16 września 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad (pokój nr 4) Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.
W trakcie posiedzenia planowane jest m. in. opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, zmiana Regulaminu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz omówienie bieżących projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe wchodzące w skład Komisji.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.