Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego – badania, raporty

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami poszczególnych badań i raportów opracowanych w ramach projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.

 

DIALOG OBYWATELSKI w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów. Badania zrealizowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji projektu OBSERWATORIUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO. / wydanie 2 /

DIALOG OBYWATELSKI w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów. / wydanie 1/

 

 

 

 

BROSZURA – Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów.

 

 

 

 

 

 

DIALOG OBYWATELSKI w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. Badania zrealizowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji projektu OBSERWATORIUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO.

 

 

 

 

 

DIALOG OBYWATELSKI w Krakowie. Reprezentacje medialne. Badania zrealizowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji projektu OBSERWATORIUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO.

 

 

 

 

 

DIALOG OBYWATELSKI w Krakowie. Ewaluacja Centrum Obywatelskiego. Badania zrealizowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji projektu OBSERWATORIUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO.

 

 

 

 

 

DIALOG OBYWATELSKI w Krakowie. Perspektywa Dziennikarzy i Kreatorów Opinii. Badania zrealizowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji projektu OBSERWATORIUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO.

 

 

 

 

 

DIALOG OBYWATELSKI w Krakowie. Ewaluacja Centrum Obywatelskiego – Kontynuacja. Badania zrealizowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji projektu OBSERWATORIUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO.

 

 

 

 

 

DIALOG OBYWATELSKI w Krakowie. Uczestnicy Relacje Komunikowanie. Badania zrealizowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji projektu OBSERWATORIUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO.