Lista wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej – 2020

Lp. Tytuł projektu Realizator Szacunkowa wartość projektu w zł.

 Wartość projektu

po urealnieniu w zł.

 Stan weryfikacji

wniosku

 Dzielnica Wniosek w pdf. Sprawozdanie
1. Ogród Społeczny Salwator  Zarząd Zieleni Miejskiej 38490  w trakcie realizacji  VII Zwierzyniec  wniosek
2. Samopomoc liderska  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 1672  w trakcie realizacji  I Stare Miasto   wniosek
3. Nowa Huta Pod Gwiazdami 79956  odrzucony   XVIII Nowa Huta   wniosek
4. Najlepszy projekt na świecie 67192  odrzucony

XVI Bieńczyce

  wniosek
5. Projekt i wykonanie bioróżnorodnych rabat kwietnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie  Zarząd Zieleni Miejskiej 23286  w trakcie realizacji

 V Krowodrza

  wniosek
6. Ogród różany rozproszony cz.II  Zarząd Zieleni Miejskiej 21238  w trakcie realizacji  XVIII Nowa Huta   wniosek
7. Przystanek Senior 62840  wycofany

IV Prądnik Biały

  wniosek
8. Wiosenno-jesienny Ogród na Szkolnym 12  Zarząd Zieleni Miejskiej 16600  w trakcie oceny   XVIII Nowa Huta   wniosek
9. Budujemy ogród deszczowy na ROD Wisła   Zarząd Zieleni Miejskiej 20000  w trakcie oceny   XVIII Nowa Huta   wniosek
10. Dziecięce Wioski Świata 15400  w trakcie oceny   XVIII Nowa Huta   wniosek
11. Społeczne wydawnictwo lokalne – Gazetka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14120  w trakcie realizacji   XVII Wzgórza Krzesławickie   wniosek
12. Ogród deszczowy
w Mistrzejowicach
13500  odrzucony  XV Mistrzejowice   wniosek
13. Ratowanie Ogrodu na Salwatorze przed suszą 2020  Klimat-Energia-Gospodarka Wodna 30000 w trakcie oceny  VII Zwierzyniec   wniosek