Plac zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów – konsultacje społeczne

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz Miejskie Centrum Dialogu mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców Dzielnicy IV Prądnik Czerwony oraz wszystkich zainteresowanych na cykl spotkań konsultacyjnych mających na celu wykreowanie koncepcji projektowej modernizacji placu zabaw między ul. Opolską, a ul. Krowoderskich Zuchów.

Uczestnicy spotkań będą mieli możliwość zaproponowania indywidualnych pomysłów i potrzeb w powstającym projekcie. Spotkania mają charakter otwarty, nie jest konieczna obecność na każdym spotkaniu. Efektem cyklu spotkań będzie końcowa prezentacja koncepcji modernizacji placu zabaw między ul. Opolską, a ul. Krowoderskich Zuchów w formie plansz, która będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Mapa – Plac zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów

Czas trwania konsultacji: 2 marca do 24 kwietnia 2020 r.

Harmonogram konsultacji:

Harmonogram spotkań z mieszkańcami:

  • 4 marca 2020 r. (środa) godz. 18:00 – 20:00 spotkanie informacyjno-konsultacyjne
  • 14 marca 2020 r. (sobota) godz. 11:00 – 13:00 warsztaty projektowe z udziałem dziecize względu na zagrożenie epidemiologiczne warsztaty zostały odwołane
  • 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 18:00 – 20:00 prezentacja koncepcji i wnoszenie uwag

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły ul. Batalionu „Skała” AK 12, 31- 272 Kraków

Dyżur ekspercki:

  • 19 marca 2020 r. (czwartek) godz. 16:30 – 18:00 zbieranie uwag, opinii i propozycjize względu na zagrożenie epidemiologiczne dyżur odwołany
  • 15 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 16:30 – 18:00 zbieranie uwag, opinii i propozycji

Miejsce: Biblioteka Kraków Filia 20 ul. Opolska 37, 31-277 Kraków

W okresie od 2 marca do 17 kwietnia 2020 r. opinie, uwagi oraz wnioski można składać za pomocą formularza konsultacyjnego. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny w okresie trwania konsultacji można:

• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres konsultacje@um.krakow.pl, w tytule pisząc “Plac zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów – konsultacje społeczne”;

• wypełniony formularz można przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem “Plac zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów – konsultacje społeczne”;
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dopiskiem „”Plac zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów – konsultacje społeczne”;
• dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10, 31-005 Kraków lub w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godzinach 8:00 – 15:00;

UWAGA! W związku z obecną wyjątkową sytuacją dot. zagrożenia epidemiologicznego i przeniesieniem większości procesów działania Urzędu Miasta Krakowa, jak i miejskich jednostek organizacyjnych na kontakt zdalny informujemy, że w ramach toczących się konsultacji społecznych dotyczących modernizacji placu zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów przyjmowane będą drogą mailową również formularze konsultacyjne bez odręcznego podpisu. Dzięki temu mieszkańcy bez wychodzenia z domu będą mogli przesyłać swoje uwagi i zostaną one uwzględnione w procesie konsultacyjnym.

Ponadto, w terminie od 18 marca do 17 kwietnia 2020 r. można wypełnić elektroniczną ankietę, dotyczącą wstępnej koncepcji modernizacji placu zabaw między ul. Opolską, a ul. Krowoderskich, dostępną TUTAJ.

24 kwietnia 2020 r. wywieszenie na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej i Miejskiego Centrum Dialogu wypracowanej podczas konsultacji wstępnej koncepcji modernizacji placu zabaw między ul. Opolską, a ul. Krowoderskich Zuchów.

Pliki do pobrania:

– Formularz konsultacyjny w pliku doc.

– Formularz konsultacyjny w pliku pdf.

Zapraszamy.