Plac zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów – konsultacje społeczne

W okresie od 2 marca do 8 maja 2020 r. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz Miejskie Centrum Dialogu prowadziły z Mieszkańcami Dzielnicy IV Prądnik Czerwony oraz wszystkimi zainteresowanymi konsultacje społeczne mające na celu wykreowanie koncepcji projektowej modernizacji placu zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów.

Uczestnicy konsultacji mieli możliwość zaproponowania indywidualnych pomysłów i potrzeb w powstającym projekcie. Początkowo konsultacje miały być prowadzone głównie w formie otwartych spotkań z Mieszkańcami.  Efektem cyklu spotkań miała być końcowa prezentacja koncepcji modernizacji placu zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów w formie plansz, które miały być podstawą do opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Jednak z uwagi na rozwój pandemii COVID-19, formuła konsultacji musiała zostać zmieniona.

Mapa – Plac zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów

Harmonogram konsultacji:

Harmonogram spotkań z mieszkańcami:

  • 4 marca 2020 r. (środa) godz. 18:00 – 20:00 spotkanie informacyjno-konsultacyjne
  • 14 marca 2020 r. (sobota) godz. 11:00 – 13:00 warsztaty projektowe z udziałem dziecize względu na zagrożenie epidemiologiczne warsztaty zostały odwołane.
  • 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 18:00 – 20:00 prezentacja koncepcji i wnoszenie uwag – ze względu na zagrożenie epidemiologiczne warsztaty zostały odwołane.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły ul. Batalionu „Skała” AK 12, 31- 272 Kraków

Dyżur ekspercki:

  • 19 marca 2020 r. (czwartek) godz. 16:30 – 18:00 zbieranie uwag, opinii i propozycjize względu na zagrożenie epidemiologiczne dyżur odwołany.
  • 15 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 16:30 – 18:00 zbieranie uwag, opinii i propozycji – ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dyżur odwołany.

Miejsce: Biblioteka Kraków Filia 20 ul. Opolska 37, 31-277 Kraków

W okresie konsultacji opinie, uwagi oraz wnioski można było składać za pomocą formularza konsultacyjnego. Czytelnie wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne można było:

• przesyłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres konsultacje@um.krakow.pl, w tytule pisząc “Plac zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów – konsultacje społeczne”;

•  przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem “Plac zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów – konsultacje społeczne”;
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dopiskiem „”Plac zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów – konsultacje społeczne”;
• dostarczać osobiście lub wypełnić na miejscu w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10, 31-005 Kraków lub w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godzinach 8:00 – 15:00;

W związku z wyjątkową sytuacją dot. zagrożenia epidemiologicznego i przeniesieniem większości procesów działania Urzędu Miasta Krakowa, jak i miejskich jednostek organizacyjnych na kontakt zdalny, w ramach toczących się konsultacji społecznych dotyczących modernizacji placu zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów przyjmowane były drogą mailową również formularze konsultacyjne bez odręcznego podpisu. Dzięki temu mieszkańcy bez wychodzenia z domu mogli przesyłać swoje uwagi, które zostały uwzględnione w procesie konsultacyjnym.

Ponadto, w terminie od 18 marca do 30 kwietnia 2020 r. można było wypełniać elektroniczną ankietę, dotyczącą wstępnej koncepcji modernizacji placu zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich, dostępną TUTAJ.

 

Koncepcja zagospodarowania przedmiotowego terenu znajduje się na tej stronie internetowej.

Pliki do pobrania:

– Formularz konsultacyjny w pliku doc.

– Formularz konsultacyjny w pliku pdf.

Raport z konsultacji dotyczących modernizacji placu zabaw między ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów

Zapraszamy.