Konsultacje w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

W okresie od 18 listopada do 13 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi  mieszkańcami Krakowa i  organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

W ramach konsultacji przeprowardzono:
19 listopada 2019 r. (wtorek), godz. 17:00-18:00 w Miejskim Centrum Dialogu (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK) przy ul. Brackiej 10 – otwarte spotkanie z mieszkańcami

3 grudnia 2019 r. (wtorek), godz. 17:00-19:00 w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK na os. Zgody 2, p. 411- dyżur konsultacyjny

Wypełnione formularze konsultacyjne można było dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2019 r. na:

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl lub konsultacje@um.krakow.pl

• numer faksu 12 616 8891

• adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa,
os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków

Pliki do pobrania: