Konsultacje w sprawie budowy ul. Iwaszki

Od 1 do 21 marca 2019 r. Zarządu Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne w sprawie budowy ulicy Iwaszki.

W ramach planowanej inwestycji ma zostać zbudowana ulica klasy Z (Iwaszki) od miejsca projektowanej według odrębnego opracowania rozbudowy al. 29 Listopada do ul. Strzelców.

Projektowana droga ma przekrój jednojezdniowy dwupasowy o łącznej szerokości 7,0 m, jedynie przy włączeniu do al. 29 Listopada zaprojektowano drogę dwujezdniową rozdzieloną pasem zieleni o szerokości 3,5 m. Na długości projektowanej drogi zaprojektowano pasy o szerokości po 3,5 m oraz obustronne chodniki o szerokości 2,0 m i ścieżki rowerowe o szerokości 2,5 m. W ciągu drogi została zaprojektowana estakada nad ul. Meiera i ul. Powstańców oraz liniami kolejowymi nr 8 i 95 a także planowanymi przystankami szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA) z jezdnią o szerokości 7,0 m,  obustronnymi chodnikami o szerokości 2,5 m i ścieżkami rowerowymi o szerokości 2,0 m.

Zaprojektowano łącznik do ul. Felińskiego umożliwiający powiązanie z osiedlem „Gotyk” o długości ok. 200 m oraz łącznik z ul. Węgrzecką aż do skrzyżowania z ul. Meiera i ul. Batowicką o długości ok. 300 m. Łączniki krzyżują się z projektowaną ul. Iwaszki za pomocą ronda o średnicy zewnętrznej Dz=36,0 m. Projektowane łączniki stanowią drogę o szerokości 7,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m.

Wzdłuż ul. Powstańców zaprojektowano dwa ronda. Jedno stanowi skrzyżowanie z ul. Batowicką oraz ul. Reduta, a drugie, znajdujące się pod projektowaną estakadą, stanowi połączenie z ul. Strzelców. Rozbudowywany odcinek ul. Powstańców ma długość ok. 400 m. Droga pomiędzy rondami stanowi dwujezdniową drogę dwupasową o szerokości pasów ruchu po 3,5 m i 3,0 m z obustronnymi chodnikami. W ciągu ul. Strzelców zaprojektowano rondo stanowiące połączenie ul. Strzelców i projektowanej estakady oraz umożliwiające dojazd do ul. Powstańców, a także do projektowanego dworca autobusowego.

W ramach konsultacji zorganizowano spotkania z przedstawicielami Zarządu Dróg Miasta Krakowa i autorami koncepcji, na których omówiono proponowane rozwiązania.

Spotkania odbyły się w następujących terminach:

• 6 marca 2019 r. (środa) w Szkole Podstawowej Nr 109 przy ul. Mackiewicza 15, w godz. 17:00-19:00 (na terenie Dzielnicy IV),
• 7 marca 2019 r. (czwartek) w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Strzelców 5a, w godz. 17:00-19:00 (na terenie Dzielnicy III).

Ponadto przeptowadzono dyżury z projektantami, na których można było indywidualnie omówić opracowywaną koncepcję:

• 13 marca 2019 r. (środa) w Radzie Dzielnicy III przy ul. Naczelnej 12, w godz. 11:00-13:00 i godz. 17:00-19:00,
• 20 marca 2019 r. (środa) w Radzie Dzielnicy IV przy ul. Białoprądnickiej 3, w godz. 11:00-13:00 i godz. 17:00-19:00.

Uwagi i zapytania odnośnie budowy ul. Iwaszki można było zgłaszać w terminie do 21 marca 2019 r. za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego TUTAJ.

Pliki do pobrania:

Budowa ul. Iwaszki – prezentacja
Projekt ul. Iwaszki

 

Ostatnia aktualizacja: 22. 03. 2019 r.