Konsultacje społeczne w sprawie wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A).

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A). Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 2 marca do 11 września 2020r.

Foto: ZIM

Przedmiotem konsultacji jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiskiem osób związanych z innowacyjnymi firmami (start-upami), przedstawicielami branż i środowisk kreatywnych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, formuły oraz zasad funkcjonowania Klastra.

Celem konsultacji jest:

  1. a) umożliwienie zainteresowanym podmiotom wypowiedzenia się w kwestii celów, które powinien realizować Klaster oraz modelu jego działania;
  2. b) identyfikacja podmiotów, których wiedza oraz doświadczenie będą mogły zostać wykorzystane na rzecz opracowania merytorycznego zakresu funkcjonowania Klastra;
  3. c) wypracowanie trybu powołania i działania zespołu roboczego, którego celem będzie sformułowanie rekomendacji dla modelu funkcjonowania Klastra oraz nadzoru programowego nad jego działalnością.

 

Harmonogram konsultacji:

1.Otwarte spotkanie inaugurujące konsultacje

Termin: 16.03.2020 g.18.00. Miejsce: MOCAK, ul. Lipowa 4. W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa SARS-Cov-2, spotkanie zostało odwołane. Nowy termin nie jest jeszcze znany.

2.  Możliwość wypełnienia  w terminie do 26 kwietnia 2020 roku formularza elektronicznego

3. Spotkanie fokusowe dla dedykowanych grup

Termin: kwiecień 2020. Odwołane, ze względu na sytuację epidemiologiczną.

4.Spacer badawczy po terenie inwestycji

Termin: kwiecień 2020. Odwołany, ze względu na sytuację epidemiologiczną.

5.Spotkanie podsumowujące konsultacje – zmiana terminu ze względu na modyfikację harmonogramu konsultacji.

Termin: 14.05.2020. Termin i miejsce zostaną podane później.

 

6. Ankieta, w ramach trwających konsultacji społecznych w sprawie wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych „Zabłocie 20.22” (budynek A). Ankieta, opracowana na podstawie wyników preankiety, pomoże w lepszym ustaleniu i organizacji zasad funkcjonowania i formuły Klastra „Zabłocie 20.22” w odniesieniu do budynku A.

Elektroniczny formularz ankiety będzie aktywny do 12 lipca br.


Przewidywaną datę zakończenia konsultacji ustala się na dzień 11 września 2020 r.

 Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można uzyskać:

  • na stronach internetowych: www.dialoguj.pl, www.rewitalizacja.krakow.pl
  • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15.00 w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, I piętro, pok. 14.
  • pod numerem telefonu: 12 616-60-59; 12 616-60-08 oraz mailowo pod adresem: rewitalizacja@um.krakow.pl

Pliki do pobrania: