Konsultacje społeczne w sprawie wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A).

W okresie od 2 marca do 11 września 2020 r. Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji prowadził konsultacje społeczne dotyczące wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A).

Foto: ZIM

Przedmiotem konsultacji było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiskiem osób związanych z innowacyjnymi firmami (start-upami), przedstawicielami branż i środowisk kreatywnych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, formuły oraz zasad funkcjonowania Klastra.

Celem konsultacji było:

  1. a) umożliwienie zainteresowanym podmiotom wypowiedzenia się w kwestii celów, które powinien realizować Klaster oraz modelu jego działania;
  2. b) identyfikacja podmiotów, których wiedza oraz doświadczenie będą mogły zostać wykorzystane na rzecz opracowania merytorycznego zakresu funkcjonowania Klastra;
  3. c) wypracowanie trybu powołania i działania zespołu roboczego, którego celem będzie sformułowanie rekomendacji dla modelu funkcjonowania Klastra oraz nadzoru programowego nad jego działalnością.

Harmonogram konsultacji:

1.Otwarte spotkanie inaugurujące konsultacje

Termin: 16.03.2020 g.18.00. Miejsce: MOCAK, ul. Lipowa 4. W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa SARS-Cov-2, spotkanie zostało odwołane. 

2.  Możliwość wypełnienia  w terminie do 26 kwietnia 2020 roku formularza elektronicznego

3. Spotkanie fokusowe dla dedykowanych grup

Termin: kwiecień 2020. Odwołane, ze względu na sytuację epidemiczną.

4.Spacer badawczy po terenie inwestycji

Termin: kwiecień 2020. Odwołany, ze względu na sytuację epidemiologiczną.

5.Spotkanie podsumowujące konsultacje – zmiana terminu ze względu na modyfikację harmonogramu konsultacji.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, na spotkaniu zapewnione zostały uczestnikom środki ochrony osobistej, tj. maseczki jednorazowe, rękawiczki, płyn do dezynfekcji. Zachowane zostały również odległości miedzy uczestnikami.

W celu wzięcia udział w spotkaniu konsultacyjnym, niezbędne było dokonanie rejestracji.

Formularz był aktywny do 6 września 2020r.

Termin: 08.09.2020 r. o godz. 17:00 w Tauron Arenie (sala konferencyjna) przy ul. Stanisława Lema 7.

6. Ankieta elektroniczna dostępna od 19 czerwca do 1 lipca 2020 r., opracowana na podstawie wyników preankiety, mająca na celu lepsze ustalenie i organizację zasad funkcjonowania i formuły Klastra „Zabłocie 20.22” w odniesieniu do budynku A.


 

 Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można było uzyskać:

  • na stronach internetowych: www.dialoguj.pl, www.rewitalizacja.krakow.pl
  • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15.00 w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, I piętro, pok. 14.
  • pod numerem telefonu: 12 616-60-59; 12 616-60-08 oraz mailowo pod adresem: rewitalizacja@um.krakow.pl

Pliki do pobrania: