Konsultacje społeczne w sprawie wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A).

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A). Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 2 marca do 15 maja 2020r.

Foto: ZIM

Przedmiotem konsultacji jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiskiem osób związanych z innowacyjnymi firmami (start-upami), przedstawicielami branż i środowisk kreatywnych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, formuły oraz zasad funkcjonowania Klastra.

Celem konsultacji jest:

  1. a) umożliwienie zainteresowanym podmiotom wypowiedzenia się w kwestii celów, które powinien realizować Klaster oraz modelu jego działania;
  2. b) identyfikacja podmiotów, których wiedza oraz doświadczenie będą mogły zostać wykorzystane na rzecz opracowania merytorycznego zakresu funkcjonowania Klastra;
  3. c) wypracowanie trybu powołania i działania zespołu roboczego, którego celem będzie sformułowanie rekomendacji dla modelu funkcjonowania Klastra oraz nadzoru programowego nad jego działalnością.

Harmonogram konsultacji:

1.Otwarte spotkanie inaugurujące konsultacje

Termin: 16.03.2020 g.18.00. Miejsce: MOCAK, ul. Lipowa 4. W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa SARS-Cov-2, spotkanie zostało odwołane. Nowy termin nie jest jeszcze znany.

2.  Możliwość wypełnienia  w terminie do 20 kwietnia 2020 roku formularza elektronicznego

Formularz elektroniczny

3. Spotkanie fokusowe dla dedykowanych grup

Termin: kwiecień 2020. Odwołane, ze względu na sytuację epidemiologiczną.

4.Spacer badawczy po terenie inwestycji

Termin: kwiecień 2020. Odwołany, ze względu na sytuację epidemiologiczną.

5.Spotkanie podsumowujące konsultacje

Termin: 14.05.2020. Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

 

Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można uzyskać:

  • na stronach internetowych: www.dialoguj.pl, www.rewitalizacja.krakow.pl
  • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15.00 w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, I piętro, pok. 14.
  • pod numerem telefonu: 12 616-60-59; 12 616-60-08 oraz mailowo pod adresem: rewitalizacja@um.krakow.pl

Pliki do pobrania: