Konsultacje społeczne regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

W okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Konsultacje miały na celu ustalenie zapisów projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

W ramach konsultacji przeprowadzono:

 • 30 grudnia 2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 – dyżur ekspercki w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Dekerta 24 w sali 11 Segment B
 • 7 stycznia 2020 r. w godz. 17:00 – 19:00 – spotkanie konsultacyjne w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Brackiej 10 (Miejskie Centrum Dialogu) w sali konferencyjnej
 • 10 stycznia 2020 r. w godz. 16:00 – 18:00 – dyżur ekspercki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Brackiej 10 (Miejskie Centrum Dialogu) w pok. 3
 • 15 stycznia 2020 r. w godz. 8:00 – 16:00 – dyżur ekspercki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Brackiej 10 (Miejskie Centrum Dialogu) w pok. 3
 • 15 stycznia 2020 r. w godz. 8:00-16:00 – dyżur ekspercki w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Dekerta 24 w sali 11 Segment B

Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji można było dostarczać za pośrednictwem uzupełnionego formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2020 r.:

 • Pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30 – 703 Kraków z dopiskiem „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego 2020”
 • Pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@um.krakow.pl (skan/zdjęcie uzupełnionego i podpisanego formularza) w tytule maila wpisując „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego 2020” (decyduje data wpływu na skrzynkę mailową)
 • osobiście lub wypełniając na miejscu w siedzibach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, Kraków, pok. 11 segment B lub ul. Bracka 10, Kraków, pok. 3
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje BO 2020”.

Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można było uzyskać w okresie trwania konsultacji:

 • na stronach internetowych: www.dialoguj.pl, www.budzet.krakow.pl
 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15.00 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 lub ul. Bracka 10 (Miejskie Centrum Dialogu)
 • pod numerem telefonu 12 616 7828

Pliki do pobrania: