Przebudowa ul. Starowiślnej – konsultacje społeczne

 Zarząd Transportu Publicznego w okresie od 10 marca do 30 kwietnia 2020 roku prowadził będzie konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich.

Przedmiotem konsultacji będzie wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, docelowego wariantu geometrii i organizacji ruchu ulicy Starowiślnej.

W ramach konsultacji przewidziano:

  • udostępnienie przez organizatora konsultacji w dniach 11-16 marca 2020 r. formularza rejestracyjnego dla zainteresowanych udziałem w moderowanych warsztatach planowania partycypacyjnego.

Z uwagi na epidemię koronawirusa spotkania warsztatowe zostały odwołane.  

 

  • W dniach 17 marca-30 kwietnia br. zachęcamy do wypełnienia elektronicznego formularza konsultacyjnego służącego zebraniu opinii interesariuszy odnośnie zamierzenia inwestycyjnego. Link do formularza znajduję się TUTAJ.

Elektroniczny formularz konsultacyjny dot. konsultacji planowanej przebudowy ul. Starowiślnej

  • dyżury eksperckie w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego przy ulicy Wielopole 1 w dniach: 16.04.2020 r. od 10:00 do 13:00 oraz 17.04.2020 r. od 15:00 do 19:00.

Podczas dyżurów przyjmowane będą indywidualne wnioski mieszkańców w przedmiocie konsultacji.

WAŻNE: Zakwalifikowani do udziału w warsztatach planowania partycypacyjnego mieszkańcy zostaną poinformowani i zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach drogą elektroniczną lub telefoniczną. Interesariusze zostaną przydzieleni do 3 grup warsztatowych. Każda z grup odbędzie dwa spotkania, w których udział wezmą także przedstawiciele Zarządu Transportu Publicznego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Proponowane, wstępne przekroje ul. Starowiślnej, które podlegają konsultacjom i mogą ulec zmianie:

  1. Koncepcja W0  
  2. Koncepcja W1
  3. Koncepcja W2
 Grafika “Starowiślna W0” przedstawia typowy przekrój odpowiadający przygotowanej w 2016 roku. Koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej.
Aktualizacja:17.03.2020 r.