Przebudowa ul. Starowiślnej – konsultacje społeczne

 Zarząd Transportu Publicznego w okresie od 10 marca do 30 kwietnia 2020 roku prowadził konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich.

Przedmiotem konsultacji było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, docelowego wariantu geometrii i organizacji ruchu ulicy Starowiślnej.

W ramach konsultacji przewidziano:

  • udostępnienie przez organizatora konsultacji w dniach 11-16 marca 2020 r. formularza rejestracyjnego dla zainteresowanych udziałem w moderowanych warsztatach planowania partycypacyjnego.

Z uwagi na epidemię koronawirusa spotkania warsztatowe zostały odwołane.  

  • W dniach 8-14 kwietnia (do godz. 14:00) wszyscy zainteresowani udziałem w moderowanych warsztatach planowania partycypacyjnego przy użyciu narzędzia internetowego do prowadzenia wideokonferencji mogli wypełniać formularz rejestracyjny.

  • W dniach 17 marca – 30 kwietnia br. wszyscy zainteresowani mogli wypełniać elektroniczny formularz konsultacyjny służący zebraniu opinii interesariuszy odnośnie zamierzenia inwestycyjnego. Link do formularza znajduję się TUTAJ.

Elektroniczny formularz konsultacyjny dot. konsultacji planowanej przebudowy ul. Starowiślnej

  • dyżury eksperckie w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego przy ulicy Wielopole 1 w dniach: 16.04.2020 r. od 10:00 do 13:00 oraz 17.04.2020 r. od 15:00 do 19:00.

Podczas dyżurów przyjmowane miały być indywidualne wnioski mieszkańców w przedmiocie konsultacji, jednak z powodu epidemii koronawirusa zostały one odwołane.

WAŻNE: Zakwalifikowani do udziału w warsztatach planowania partycypacyjnego mieszkańcy zostali poinformowani i zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach drogą elektroniczną lub telefoniczną. Interesariusze zostali przydzieleni do 3 grup warsztatowych. Każda z grup odbyła dwa spotkania, w których udział wzięli także przedstawiciele Zarządu Transportu Publicznego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Poniżej zaprezentowano proponowane, wstępne przekroje ul. Starowiślnej, które poddano konsultacjom i mogą ulec zmianie:

  1. Koncepcja W0  
  2. Koncepcja W1
  3. Koncepcja W2
 Grafika “Starowiślna W0” przedstawiała typowy przekrój odpowiadający przygotowanej w 2016 roku. Koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej.
Aktualizacja:18.05.2020 r.