Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa i nowej koncepcji wypracowywania projektów ogólnomiejskich

W okresie od 30 października do 20 listopada 2020 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz nowej koncepcji wypracowywania projektów o charakterze ogólnomiejskim.

Cel:

Konsultacje miały na celu zebranie uwag do koncepcji wypracowywania projektów o charakterze ogólnomiejskim oraz ustalenie zapisów projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Harmonogram konsultacji:

Zbieranie pisemnych uwag: 30.10.2020 – 18.11.2020

Otwarta ankieta internetowa: 2.11.2020 – 18.11.2020

Warsztaty online grupa I – 16.11.2020 (17:00 – 19:00)

Warsztaty online grupa II – 17.11.2020 (17:00 – 19:00)

Warsztaty online grupa III – 18.11.2020 (17:00 – 19:00)

Dyżur telefoniczny: 19.11.2020 – 20.11.2020 (12:00 – 16:00)

W konsultacjach można było wziąć udział: Konsultacje regulamin budżetu obywatelskiego

Informacje do pobrania:

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.