Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., art. 11a zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 29 listopada r. do 20 grudnia 2019 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2019 roku na:

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl,
• numer faksu 12 616 88 91,
• adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Pliki do pobrania:

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020

Załącznik do projektu uchwały – Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020

Formularz konsultacyjny