Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 r.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 22 listopada r. do 14 grudnia 2018 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2018 roku na:

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl,
• numer faksu 12 616 88 91,
• adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Pliki do pobrania:

1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019;
2. Załącznik do projektu uchwały;
3. Uzasadnienie do projektu uchwały;
4. Formularz konsultacji.