Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 r.

W okresie od 22 listopada r. do 14 grudnia 2018 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.

Wypełnione formularze można było dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2018 roku na:

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl,
• numer faksu 12 616 88 91,
• adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Pliki do pobrania:

1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019;
2. Załącznik do projektu uchwały;
3. Uzasadnienie do projektu uchwały;
4. Formularz konsultacji;

5.  „Raport z konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019”;

6. Załącznik do raportu.

Ostatnia aktualizacja: 02. 01. 2019 r.