KONSULTACJE POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2019 – 2022

Od 7 do 28 lutego 2019 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami prowadził konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 7-28.02.2019 roku

W ramach konsultacji zorganizowano:

Otwarte spotkanie konsultacyjne13.02.2019 r. (środa) od godz. 17.00 – 19.00 w sali Konferencyjnej przy ul. Brackiej 10 w Miejskim Centrum Dialogu w Krakowie.
Dyżury konsultacyjne:

    • 14.02.2019 r. (czwartek) od godz. 13.00 – 15.00 w Urzędzie Miasta Krakowa ul. Stachowicza 18, pok. 6
    • 20.02.2019 r. (środa) od godz. 16.00 – 18.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10
    • 22.02.2019 r. (piątek) od godz. 08.00 – 10.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10

Możliwy był także kontakt telefoniczny w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonu: 12 616 50 76, 12 616 51 18.
Informacje na temat konsultacji były także dostępne na stronach internetowych www.krakow.pl/bezbarier, www.dialoguj.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji można było przesyłać za pośrednictwem uzupełnionego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019.

Pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31 – 005 Kraków z dopiskiem „ konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022” (decyduje data stempla pocztowego);

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 10. 04. 2019 r.