Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV – konsultacje społeczne

W okresie od 16 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r. trwały prowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z Radą Dzielnicy IV Prądnik Biały konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa dotyczące budowy Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV.

Z uwagi na rozwój pandemii COVID-19 oraz wpisania Krakowa na czerwoną listę, pierwotnie założona formuła konsultacji została zmieniona.

W związku z powyższym zrezygnowano z zamkniętych spotkań i warsztatów. Spotkania konsultacyjne zostały ograniczone do spacerów badawczych w otwartej przestrzeni, w ograniczonej liczbie osób. Wszystkich uczestników spacerów obowiązywało zachowanie reżimu sanitarnego.

W ramach konsultacji zrealizowano:

  • 17 października 2020 r. (sobota) – godzina 11.00 – spacer badawczy, który rozpoczął się przy Dworku Białoprądnickim przy ul. Papierniczej 2 w Krakowie
  • 21 października 2020 r. (środa) – godzina 17.00 – spacer badawczy, który rozpoczął się przy Dworku Białoprądnickim przy ul. Papierniczej 2 w Krakowie

Wypełnione i podpisane osobiście formularze konsultacyjne należało przekazywać do 6 listopada 2020 r. w następujący sposób:

  • przesyłając w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl, rada@dzielnica4.krakow.pl
  • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Dzielnica IV Prądnik Biały, ul. Białoprądnicka 3
    31-221 Kraków
  • dostarczając osobiście do siedziby Dzielnicy IV Prądnik Biały, ul. Białoprądnicka 3
    31-221 Kraków

Spotkanie podsumowujące – 15.12.2020 r. (wtorek) ze względu na sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19 zostało odwołane. Przygotowane materiały zostały załączone na stronie www.dialoguj.pl oraz www.obywatelski.krakow.pl

Pliki do pobrania: