Forum na Rzecz Czystego Powietrza

W czwartek, 4 lutego 2016 r., o godzinie 18.00, w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10 w Krakowie odbyła się inauguracja „Forum Na Rzecz Czystego Powietrza” – cyklu  spotkań tematycznych, służących wypracowaniu pomysłów, a także analizie rozwiązań mających na celu poprawę  jakości powietrza w Krakowie.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider, Wiceprezydent Elżbieta Koterba, Doradca Prezydenta ds. Jakości Powietrza Witold Śmiałek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Krakowskiego Alarmu Smogowego Ewa Lutomska i Andrzej Guła.

Obrady  prowadzone w ramach cyklicznych spotkań „Forum Na Rzecz Czystego Powietrza” będą miały charakter eksperckich analiz, dyskusji i warsztatów.

Cykliczne spotkania Forum Na Rzecz Czystego Powietrza odbywały się w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, przy ul. Brackiej 10.

Powołane zespoły robocze, złożone z przedstawicieli strony społecznej, Urzędu Miasta Krakowa oraz radnych, spotykały się będą w celu dyskutowania i wypracowywania rozwiązań związanych z dwoma sektorami tematycznymi, wskazanymi przez stronę społeczną podczas spotkania inauguracyjnego: niskiej emisji oraz transportu.

Tematyka sektora I, poświęconego niskiej emisji obejmowała m.in.:

– określenie wymagań emisyjnych dla kotłów i instalacji dla gmin ościennych,

– stworzenie spójnego systemu finansowania programów ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa,

– program dopłat dla najuboższych do likwidacji kotłów węglowych i jego modyfikację,

– normy jakości węgla i innych paliw stałych sprzedawanych sektorowi komunalno-bytowemu,

– prace nad regulacją zakazującą sprzedaż pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno,

– wprowadzenie ogólnopolskiego skutecznego systemu kontroli spalania śmieci,

– intensyfikację kontroli spalania śmieci.

Tematyka sektora II, poświęconego transportowi obejmowała m.in. takie zagadnienia jak:

– ustawy umożliwiające władzom miasta ograniczenie ruchu samochodowego,

– polityka transportowa promująca transport zbiorowy/rowerowy,

– wypracowanie systemu działań doraźnych w sferze transportu.

Do udziału w Forum ze strony społecznej zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym:

– Krakowski Alarm Smogowy

– Mobility Hub

– Trzecia Przestrzeń

– Przestrzeń – Ludzie – Miasto

– Fundacja Otwarty Plan

– Kraków Miastem Rowerów

– Pieszy Kraków

– Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska

– Frank Bold

– Fundacja Logiczna Alternatywa

Harmonogram spotkań

4 lutego 2016 r., godz.18.00. Miejskie Centrum dialogu – spotkanie inauguracyjne.

(nagranie audio)

11 lutego 2016 r., godz. 18.00, Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 – spotkanie poświęcone obszarowi transportowemu.

(nagranie audio)

18 lutego 2016 r., godz. 18.00, Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 – spotkanie poświęcone obszarowi niskiej emisji.

(nagranie audio)

25 lutego 2016 r., godz. 18.00, Miejskie Centrum Dialogu, ul. Brackiej 10 – spotkanie poświęcone problematyce niskiej emisji.

(nagranie audio)

3 marca 2016 r., godz. 18.00 – spotkanie poświęcone obszarowi transportowemu.

(nagranie audio)

10 marca 2016 r., godz. 17.30 – spotkanie poświęcone obszarowi niskiej emisji.

(nagranie audio)

17 marca 2016 r., godz.17.30 – spotkanie poświęcone obszarowi transportowemu.

(nagranie audio)

24 marca 2016 r. godz. 17.30 – spotkanie poświęcone obszarowi niskiej emisji i możliwości wprowadzenia uchwały antysmogowej na terenie Małopolski.

(nagranie audio)

31 marca 2016 r., godz. 17.30 – spotkanie poświęcone obszarowi transportowemu.

(nagranie audio)

7 kwietnia 2016r., godz. 17.30 – spotkanie podsumowujące dotychczasowe debaty dot. niskiej emisji.

(nagranie audio)

21 kwietnia 2016 r., godz. 17.30 – spotkanie poświęcone obszarowi transportowemu.

(nagranie audio)

5 maja 2016 r., godz. 17.30 – spotkanie podsumowujące dotychczasowe debaty dot. transportu i jego wpływu na jakość powietrza.

12 stycznia 2017 r., godz. 18.00 – spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania Miasta poświęcone problematyce ograniczania niskiej emisji, podjęte w 2016 r.
(nagranie audio)

5 października 2017 r., godz. 18.00, Urząd Miasta Krakowa, Sale Lea i Kupieckiej przy placu Wszystkich Świętych 3-4 – spotkanie poświęcone emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł przemysłowych zlokalizowanych na terenie Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego

(nagranie audio)

Zobacz:

Prezentację – Program Ograniczania Niskiej Emisji (pptx);

Prezentację – Antysmogowe przyspieszenie Krakowa (pdf);

Prezentację – działania ZIKiT na rzecz czystego powietrza (pdf);

Prezentację – Krakowska Strefa Płatnego Parkowania (pdf);

Prezentację – wpływ prędkości samochodów na emisję, hałas i bezpieczeństwo (ppt);

Prezentację – prędkość (pdf);

Prezentację – hałas (pdf);

Opracowanie – redukcja prędkości (pdf);

Działania edukacyjne (pdf);

Krakowska strefa płatnego parkowania a strefa warszawska (pptx);

Możliwości wprowadzenia uchwały antysmogowej na terenie Małopolski (pptx);

zmiany ograniczeń prędkości na terenie Miasta (pptx);

podsumowanie debat dot. niskiej emisji-UMK (pptx);

podsumowanie debat dot. niskiej emisji – strona społeczna (pptx);

prezentację dot. buspasów (pdf);

podsumowanie debat dotyczących transportu;

 “Analiza czynników wpływających na stężenie i skład fizyko-chemiczny PM, metody identyfikacji źródeł jego pochodzenia” – Krzysztof Klejnowski, Zakład Ochrony Powietrza, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze (pdf);

“Dynamiczne uwarunkowania jakości powietrza w Krakowie” – Leszek Ośródka, Ewa Krajny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy (pdf);

Krakowski oddział ArcelorMittal Poland (pdf).