Konsultacje społeczne

Październik 31 2018

Profesjonalny ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków

W okresie od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK prowadził konsultacje społeczne dotyczące ustalenia […]

Czytaj więcej
Październik 18 2018

Konsultacje stawek dotacji

W okresie od 18 do 31 października 2018 r. Wydział Edukacji UMK prowadził konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa […]

Czytaj więcej
Październik 16 2018

Konsultacje założeń do otwartych konkursów na zadania jednoroczne na rok 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Od 16 do 30 października 2018 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK prowadził konsultacje założeń do otwartych konkursów […]

Czytaj więcej
Październik 15 2018

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022

W okresie od 15 do 30 października 2018 r. Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa prowadziło […]

Czytaj więcej
Październik 10 2018

III etap konsultacji w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2021

W okresie od 10 do 22 października 2018 r. Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa prowadziło z organizacjami, […]

Czytaj więcej
Październik 09 2018

„Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”

W okresie od 10 do 31 października 2018 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Program […]

Czytaj więcej