Konsultacje społeczne

Marzec 01 2019

Konsultacje w sprawie budowy ul. Iwaszki

Od 1 do 21 marca 2019 r. Zarządu Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne w sprawie budowy ulicy Iwaszki. […]

Czytaj więcej
Luty 07 2019

KONSULTACJE POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2019 – 2022

Od 7 do 28 lutego 2019 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami […]

Czytaj więcej
Luty 04 2019

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Od 4 lutego do 1 marca 2019 r. trwały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu […]

Czytaj więcej
Listopad 30 2018

Autobusy zeroemisyjne – konsultacje społeczne

W okresie od 3 do 27 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami Krakowa  konsultacje społeczne projektu […]

Czytaj więcej
Listopad 19 2018

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 r.

W okresie od 22 listopada r. do 14 grudnia 2018 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze […]

Czytaj więcej
Październik 31 2018

Konsultacje koncepcji zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i Miodową w Krakowie

Od końca października 2018 r. do 15 marca 2019 r. trwał prowadzony przez Wydział Rozwoju Miasta UMK kolejny etap  […]

Czytaj więcej