Konsultacje społeczne

Styczeń 31 2020

Zmiana w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków – konsultacje społeczne

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa informował, że w dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa […]

Czytaj więcej
Grudzień 20 2019

Konsultacje w sprawie zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków

W okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie we współpracy […]

Czytaj więcej
Grudzień 20 2019

Konsultacje społeczne regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

W okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził konsultacje […]

Czytaj więcej
Grudzień 20 2019

Konsultacje dotyczące zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych

W okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje […]

Czytaj więcej
Listopad 28 2019

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r.

W okresie od 29 listopada do 20 grudnia 2019 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Ustawy […]

Czytaj więcej
Listopad 15 2019

Konsultacje w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

W okresie od 18 listopada do 13 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi  mieszkańcami Krakowa […]

Czytaj więcej