Konsultacje społeczne

Grudzień 20 2019

Konsultacje w sprawie zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków

W okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie we współpracy […]

Czytaj więcej
Grudzień 20 2019

Konsultacje społeczne regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

W okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził konsultacje […]

Czytaj więcej
Grudzień 20 2019

Konsultacje dotyczące zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych

W okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje […]

Czytaj więcej
Listopad 28 2019

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r.

W okresie od 29 listopada do 20 grudnia 2019 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Ustawy […]

Czytaj więcej
Listopad 15 2019

Konsultacje w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

W okresie od 18 listopada do 13 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi  mieszkańcami Krakowa […]

Czytaj więcej
Listopad 05 2019

Konsultacje Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021

W okresie od 6 do 29 listopada 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz […]

Czytaj więcej