Konsultacje społeczne

Listopad 30 2018

Autobusy zeroemisyjne – konsultacje społeczne

W okresie od 3 do 27 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami Krakowa  konsultacje społeczne projektu […]

Czytaj więcej
Listopad 19 2018

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 r.

W okresie od 22 listopada r. do 14 grudnia 2018 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził ze […]

Czytaj więcej
Październik 31 2018

Profesjonalny ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków

W okresie od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK prowadził konsultacje społeczne dotyczące ustalenia […]

Czytaj więcej
Październik 18 2018

Konsultacje stawek dotacji

W okresie od 18 do 31 października 2018 r. Wydział Edukacji UMK prowadził konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa […]

Czytaj więcej
Październik 16 2018

Konsultacje założeń do otwartych konkursów na zadania jednoroczne na rok 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Od 16 do 30 października 2018 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK prowadził konsultacje założeń do otwartych konkursów […]

Czytaj więcej
Październik 15 2018

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022

W okresie od 15 do 30 października 2018 r. Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa prowadziło […]

Czytaj więcej