Konsultacje społeczne projektu “Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.: „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”.

Konsultacje przeprowadzane są w okresie od 11 września 2 października 2018 r.

Miejski Plan Adaptacji opracowywany jest w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miasto Kraków przystąpiło do projektu na mocy porozumienia zawartego  1 lipca 2015 r.
„Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Plan Adaptacji składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza część obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności miasta na zmiany klimatu. W części programowej zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych.
Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji można znaleźć TUTAJ.

 

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.