Konsultacje przebudowy ul. Krakowskiej

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje  że od 21 do 25 listopada 2016 r. trwają konsultacje społeczne w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy I ul. Rynek Kleparski 4  31-150 Kraków w związku z przygotowywanym do realizacji zadaniem inwestycyjnym: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla, wraz z przebudową istniejącego układu drogowego chodników, ścieżek, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”.

Wykonawcą zadania jest Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS z siedzibą przy ul. Juliusza Lea 114 w Krakowie.

Dyżury przedstawicieli tego biura projektowego i ZIKiT odbywają się w niżej wymienionych terminach:

•    21.11.2016 r.- 22.11.2016 r. – godz. 16:00- 18:00
•    23.11.2016 r. – godz. 10:00-13:00
•    24.11.2016 r. – 25.11.2016 r. -godz. 15:00-18:00

Plany przebudowy ulicy można pobrać w pliku pdf w dwóch częściach:

skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Dietla;
ul. Krakowska.

Plany przebudowy zakładają m.in. poszerzenie chodników i stworzenie zatok parkingowych, przy czym liczba miejsc parkingowych ma pozostać niezmieniona i nadal pozwalać na postój około 40 aut. Przebudowane ma zostać skrzyżowanie ulicy Dietla z Krakowską i Stradomiem. Po przebudowie ma zmienić się organizacja ruchu – nie będzie możliwy przejazd ze Stradomia w Krakowską i w drugą stronę. Na pewnych odcinkach ul. Krakowskiej samochody mają poruszać się po torowisku, a wzdłuż ulicy nasadzone mają zostać drzewa oraz mają się pojawić duże donice z krzewami. W ramach inwestycji ma zostać wyremontowany również most Józefa Piłsudskiego.

Przebudowa ul. Krakowskiej ma rozpocząć się w 2018 r. i zakończyć w 2019 r.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.