Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 26 września do 18 października 2019 roku.

Formularz konsultacji należy pobrać, wypełnić i w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2019 r.:

  • wysłać na adres poczty elektronicznej: sz.umk@um.krakow.pl (podpisany skan),
  • albo dostarczyć osobiście lub pocztą do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa: ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

W ramach organizowanych konsultacji Wydział zaprasza również na otwarte spotkania i dyżury ekspertów.

Więcej informacji na temat konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.