Konsultacje dotyczące regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa ws. Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji zostanie opublikowane na stronie www.dialoguj.plwww.budzet.krakow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa wkrótce.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.