Konkurs na nazwę dla nowego parku miejskiego przy ul. Naczelnej

Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Miejskie Centrum Dialogu zapraszają Mieszkańców Krakowa do udziału w konkursie na wyłonienie nazwy dla nowego parku miejskiego przy ul. Naczelnej w Krakowie.

W trwającym od 28 maja do 11 czerwca 2018 r. konkursie może wziąć udział każdy zainteresowany mieszkaniec Krakowa.

Nazwa parku powinna być zarówno atrakcyjna, jak i nawiązywać do koncepcji parku wywodzącej się z historycznego przeznaczenia tych terenów, gdy funkcjonował tam folwark. Szczegóły znajdują się w prezentacji, którą można znaleźć TUTAJ.

Propozycje mogą być przekazane droga elektroniczną na jeden z dwóch adresów mailowych: rada@dzielnica3.krakow.pl lub dialoguj@um.krakow.pl za pomocą formularza lub w treści wiadomości z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu mailowego osoby zgłaszającej wymaganych w formularzu, oraz oświadczeniem o akceptacji regulaminu oraz przetwarzaniu danych osobowych, a w przypadku niepełnoletnich – także wieku i zgody opiekuna prawnego. Propozycje nazw można też dostarczać w wersji papierowej za pośrednictwem poczty do siedziby Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony przy ul. Naczelnej 12 lub do siedziby Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10.

Do 13 czerwca 2018 r. jury konkursowe składające się z przedstawicieli organizatorów, współorganizatorów oraz przedstawicieli instytucji z nimi współpracujących wybierze najlepsze ze zgłoszonych propozycji, które przedstawi mieszkańcom do głosowania.

Głosowanie nad przedstawionymi propozycjami będzie prowadzone w okresie od 15 czerwca do 1 lipca 2018 r., a możliwość oddawania głosów będzie zapewniona w sposób elektroniczny oraz papierowy. Propozycja, która otrzyma największą liczbę głosów, zostanie przedstawiona przez jury Radzie Dzielnicy III Prądnik Czerwony, a przez Radę Dzielnicy – Radzie Miasta Krakowa, która zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ma wyłączne prawo do nadawania nazw na terenie swojej gminy.

Autor zwycięskiej nazwy zostanie upamiętniony z imienia i nazwiska w przestrzeni publicznej parku. Dodatkowo, zwycięzca, jak i twórcy propozycji nazw, które znajdą się w finale i zostaną poddane pod głosowanie, zostaną nagrodzeni sympatycznymi nagrodami o charakterze przyrodniczym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać za pośrednictwem Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony (e-mail: rada@dzielnica3.krakow.pl) lub Miejskiego Centrum Dialogu: Mateusz Drożdż (tel. 12 616 15 81, e-mail: mateusz.drozdz@um.krakow.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu;
Formularz zgłoszeniowy w konkursie;
Prezentacja koncepcji parku przy ul, Naczelnej w Krakowie.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.