Sprawozdanie – inicjatywa lokalna

Po wykonaniu inicjatywy lokalnej kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa lub kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa sporządza we współpracy z wnioskodawcami, w terminie do 30 dni, sprawozdanie z wykonania inicjatywy lokalnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

Sprawozdanie powinno zawierać w swojej treści takie uwarunkowania jak:

  1. Część merytoryczna– w tej części wskazuje się co udało się zrobić dzięki inicjatywie?, czy wszystkie działania zostały zrealizowane i w jakim stopniu?, kto brał udział w poszczególnych działaniach?, czy cel został osiągnięty i jakie przyniosło to wymierne efekty?, czy zdiagnozowano problemy podczas realizacji inicjatywy i jak sobie z nim poradzono?
  2. Część finansowa– w tej części wskazuje się wydatki jakie poniesiono na realizację inicjatywy, rzetelne rozliczenie środków publicznych.

Sprawozdania z realizacji inicjatywy lokalnej można znaleźć TUTAJ.