Realizacja wniosku – inicjatywa lokalna

Po zakwalifikowaniu wniosku o inicjatywę lokalną, niezwłocznie po dokonaniu uzgodnień procedowana jest umowa o realizację inicjatywy lokalnej, którą zawierają wnioskodawcy z kierownikiem komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa lub kierownikiem miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta.

Umowa o realizację inicjatywy powinna zawierać takie elementy jak:

  • Okres obowiązywania umowy,
  • Oszacowanie świadczeń każdej ze stron,
  • Zobowiązania i zadania leżące po stronie mieszkańców i GMK,
  • Formy współpracy realizacji zobowiązań,
  • Formy wzajemnej komunikacji,
  • Rozliczenie zadania,
  • Sposoby rozwiązania umowy,
  • Odpowiedzialność każdej ze stron i ewentualne kary umowne

Powodzenia!